Quyết định về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận đạt trình độ tiếng Anh tương đương B1 khung chuẩn châu Âu, đợt 2 năm 2015 tại Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh

img704 img705 img706

Comments are closed.