Quyết định về việc đính chính thông tin thí sinh tại Quyết định công nhận kết quả đánh giá và cấp giấy chứng nhận đạt trình độ Tiếng Anh tương đương cấp độ B1, khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu đợt 2&3 tại Học viện và các Phân viện

QĐ đính chính tt QĐ 4153-page-001

QĐ đính chính tt QĐ 4153-page-002

QĐ đính chính tt QĐ 4153-page-003

Comments are closed.