Sử dụng nước tiết kiệm sẽ hưởng nhiều ưu đãi

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đề xuất nhiều ưu đãi về vốn, miễn giảm thuế đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Đề xuất này được Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra tại dự thảo Nghị định quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất một số hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả được hưởng ưu đãi, hỗ trợ như: Hoạt động tái sử dụng nước, sử dụng nước tuần hoàn; thu gom, sử dụng nước mưa; sử dụng nước được khử muối từ nước lợ, nước mặn; sản xuất, nhập khẩu thiết bị, máy móc, công nghệ sử dụng nước tiết kiệm.

Ưu đãi vay vốn đến 30%

Dự thảo nêu rõ, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện các hoạt động tái sử dụng nước, sử dụng nước tuần hoàn sẽ được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam với mức giảm từ 20% – 30% lãi suất vay vốn tại thời điểm vay.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, tài nguyên nước có thể tái tạo nhưng hữu hạn, nhất thiết phải được khai thác có hiệu quả và sử dụng tiết kiệm, tổng hợp, đa mục tiêu. Đồng thời, phải có các biện pháp chủ động phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước hiệu quả để bảo vệ, gìn giữ tài nguyên nước, bảo đảm khai thác bền vững, lâu dài.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã; tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập (thuộc diện phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp) thực hiện một trong các hoạt động tái sử dụng nước, sử dụng nước tuần hoàn, ngoài việc được hưởng ưu đãi về lãi suất vay vốn còn được giảm từ 5% – 10% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, cá nhân, hộ gia đình thực hiện biện pháp thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt được Nhà nước hỗ trợ về giá đối với thiết bị, công nghệ sử dụng để thu gom, xử lý nước thải phục vụ tái sử dụng nước, sử dụng nước tuần hoàn. Nguồn kinh phí hỗ trợ về giá được lấy từ Quỹ bảo vệ môi trường của địa phương. Mức hỗ trợ do UBND cấp tỉnh quyết định.

Dự thảo cũng đề xuất mức ưu đãi vay vốn, giảm thuế thu nhập và hỗ trợ về giá cụ thể đối với các hoạt động thu gom, sử dụng nước mưa; sử dụng nước được khử muối từ nước lợ, nước mặn; hoạt động sản xuất, nhập khẩu thiết bị, máy móc, công nghệ sử dụng nước tiết kiệm.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ tổ chức, cá nhân nhập khẩu máy móc, thiết bị, công nghệ sử dụng nước tiết kiệm mà trong nước chưa sản xuất được được miễn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Tuệ Văn

Comments are closed.