Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935 – 28/3/2021)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Comments are closed.