Tăng cường kỷ luật hành chính trong xây dựng, ban hành văn bản

(Chinhphu.vn) – Bộ Tư pháp kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác xây dựng, ban hành văn bản, tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết.

Ảnh minh họa

Bộ Tư pháp cho biết, qua công tác theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, Bộ Tư pháp nhận thấy công tác này tiếp tục có dấu hiệu “chùng xuống”, nhất là đối với thông tư, thông tư liên tịch, trong tháng 2/2015 (từ ngày 27/1- 26/2/2015), ngoài việc trình Chính phủ ban hành 5 nghị định, các Bộ, cơ quan ngang Bộ chỉ ban hành được 1 thông tư; số lượng văn bản nợ đọng hiện nay là rất lớn, với 85 văn bản, tăng 13 văn bản so với cùng kỳ năm 2014 (72 văn bản). Trong đó có 17 văn bản nợ đọng từ năm 2014 chuyển sang chưa được ban hành.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng nêu trên là do trong thời gian qua, các Bộ, cơ quan ngang Bộ phải tập trung chỉ đạo, giải quyết những vấn đề bức xúc về kinh tế – xã hội, nhất là trong bối cảnh tổ chức đón Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015. Bên cạnh đó, có 13 luật có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2015, dẫn đến việc nợ đọng nhiều văn bản.

Để triển khai tốt công tác ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong thời gian tới, các Bộ, cơ quan ngang Bộ cần chỉ đạo dứt điểm việc hoàn thiện để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 17 văn bản nợ đọng từ năm 2014 quy định chi tiết thi hành 10 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực từ những năm 2012, 2013 và năm 2014; đồng thời, khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 68 văn bản quy định chi tiết 12 luật đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 và 85 văn bản quy định chi tiết 15 luật, pháp lệnh chưa có hiệu lực thi hành, nhất là các nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ phải trình trong tháng 3, tháng 4 và tháng 5/2015 để ban hành có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh.

Bên cạnh đó, các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Quốc phòng, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian tới có nhiệm vụ xây dựng, ban hành nhiều văn bản cần ưu tiên, tập trung nguồn lực cho việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt các đơn vị trực thuộc khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo văn bản đã được Thành viên Chính phủ cho ý kiến để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Cần tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn với tổ chức pháp chế, giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ với Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác tiền kiểm (góp ý, thẩm định, kiểm soát thủ tục hành chính) với công tác hậu kiểm (kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật). Chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết hoặc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp còn nhiều ý kiến khác nhau.

Danh mục văn bản:

Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh đã ban hàng trong tháng 2/2015 (tính từ ngày 27/1- 26/2/2015).

Danh mục văn bản “nợ đọng” quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh chưa có hiệu lực thi hành.

Tuệ Văn

Comments are closed.