Thông báo Mời tham dự buổi công bố Bộ Chỉ số Chính phủ tốt Chandler (CGGI) năm 2023

Viện Quản trị Chandler trân trọng kính mời viên chức, giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia và các đại biểu quan tâm tham dự lễ công bố kết quả đánh giá Chỉ số Chính phủ tốt Chandler năm 2023 và Tọa đàm về “Vai trò của Chính phủ trong việc điều hướng cuộc khủng hoảng đa diện”.

1. Thời gian: 16:30 thứ Tư, ngày 26/4/2023

2. Hình thức: trực tuyến; ngôn ngữ: tiếng Anh

3. Nội dung:

+ Công bố kết quả đánh giá Chỉ số Chính phủ tốt Chandler năm 2023, được xây dựng trên cơ sở đo lường thường niên hiệu quả hoạt động của các Chính phủ ở 104 quốc gia trên toàn thế giới. Đây được coi là bộ chỉ số toàn diện nhất trên thế giới về chất lượng và kết quả quản trị quốc gia.

+ Viện Quản trị Chandler trình bày kết quả đánh giá Chỉ số Chính phủ tốt Chandler năm 2023, phân tích mối liên hệ giữa chất lượng quản trị và thu nhập bất bình đẳng và thảo luận về cách thức các Chính phủ có thể ứng phó tốt nhất với cuộc khủng hoảng đang diễn ra và đối phó với khủng hoảng một cách hiệu quả.

+ Sự kiện lễ công bố bao gồm một hội thảo về “Vai trò của Chính phủ trong việc điều hướng cuộc khủng hoảng đa diện”.

4. Các diễn giả tham gia:

- Anne-Marie Slaughter, Tổng Giám đốc, Tổ chức New America

- Ang Swee Hui, Thứ trưởng thường trực, (Phụ trách chuyên môn), Bộ Y tế, Chính phủ Brunei;

- Manu Bhaskaran, Đối tác, Tập đoàn Quốc tế Centennial;

- Melissa Low, Học giả, Trung tâm Giải pháp Khí hậu dựa trên tự nhiên, Đại học quốc gia Singapore

- Siim Sikkut, Đối tác Điều hành, Mạng lưới Quốc gia số, nguyên Tổng Giám đốc Công nghệ Thông tin của Chính phủ Estonia

5. Cách thức đăng ký: viên chức, giảng viên đăng ký tham dự trước ngày 26/4/2023 qua đường link http://bit.ly/cggilaunchtw

https://chandlergovernmentindex.com/register/?utm_source=partner&utm_medium=email&utm_

Comments are closed.