Thông báo số 1646/TB-HCQG ngày 30/10/2020 về việc tuyển sinh các lớp bổ sung kiến thức và lớp ôn tập để dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 tại Học viện Hành chính Quốc gia

123_001123_002123_003

Comments are closed.