Thông báo số 16/QLBD-ĐT ngày 26/02/2021 về môn thi tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy Khoa 18 tại Hà Nội và Phân viện Học viện tại TP.Hồ Chí Minh

Thi TN

Comments are closed.