Thông báo số 187/QLBD-QLĐT&PTNLHC ngày 14/10/2020 về Kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp đại học chính quy Khóa 17 tại Hà Nội

IMG-8855

IMG-8857

Comments are closed.