Thông báo số 266/TB-VNC ngày 09/5/2022 về việc tham dự Khai mạc Triển lãm “Sách khoa học và công nghệ với sự phát triển kinh tế – xã hội” và Hội thảo “Kỹ năng lựa chọn và đăng bài trên các tạp chí quốc tế uy tín”

20220510_104645

20220510_104704

20220510_104727

Comments are closed.