Thông báo số 287/TB-HĐNG ngày 20/3/2023 về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”

Thông báo thăm dò dư luận - số 287-page-001

Thông báo thăm dò dư luận - số 287-page-002

Thông báo thăm dò dư luận - số 287-page-003

Thông báo thăm dò dư luận - số 287-page-004

Thông báo thăm dò dư luận - số 287-page-005

Thông báo thăm dò dư luận - số 287-page-006

Comments are closed.