Thông báo số 494/TB-HVHC V/v Tổ chức phúc khảo Kỳ đánh giá trình độ tiếng Anh tương đương B1 khung chuẩn Châu Âu đợt 2&3 tổ chức tại Hà Nội và TP Hồ Chí MInh

scan0005

Comments are closed.