Thông báo số 536/TB-HCQG ngày 06/5/2021 về việc tạm dừng tổ chức lớp bồi dưỡng trình độ tiếng Anh tương đương cấp độ B1 tại Học viện và Phân viện khu vực Tây Nguyên

27B5C6CF-AB4E-470D-9504-754BC6194364

Comments are closed.