Thông báo số 674/TB-HCQG ngày 31/5/2021 về việc tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021 tại Hà Nội

- Mẫu đơn đăng ký dự thi: Đơn đăng dự thi thạc sĩ

– Mẫu sơ yếu lý lịch: Maulylich

TB

Comments are closed.