Thông báo số 746/TB-HCQG ngày 11/6/2021 về việc tiếp tục triển khai lớp bồi dưỡng trình độ tiếng Anh tương đương cấp độ B1 khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu

20210611_165412

Comments are closed.