Thông báo và Thể lệ Cuộc thi thiết kế Biểu trưng (Logo): Biểu trưng Học viện và Biểu trưng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Học viện Hành chính Quốc gia (29/5/1959 – 29/5/2024)

IMG_7843 IMG_7844 IMG_7845 IMG_7846 IMG_7847

Comments are closed.