Thông báo về việc tham gia cuộc thi tìm hiểu “Viết tiếp truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam anh hùng” và hoạt động nhóm facebook “CHIẾN SĨ SAO VUÔNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI”

20220330_193241

20220330_193301

20220330_193319

20220330_193340

20220330_193359

Comments are closed.