Thông báo về việc đăng ký giao dịch điện tử cá nhân và cài đặt ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số

Thông báo đăng ký giao dịch điện tử cá nhân: Tại đây

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng VssID: Tại đây

Comments are closed.