Thông báo về việc vận động hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Chiến thắng B.52 nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 – 12/2022)

20220330_193221

Comments are closed.