Thông báo về việc lùi lịch triệu tập thí sinh dự thi, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển viên chức năm 2021 của Học viện Hành chính Quốc gia

TCCB_0001 TCCB_0002

Comments are closed.