Thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến năm 2022

E1F75587-11BF-48ED-8AB0-D77E8128DF9A

CA7195A3-93B1-4C7D-BC29-3EAC353F95F9- Quy chế xét công nhận sáng kiến

Mẫu 02

Mẫu 03

Mẫu 04

Comments are closed.