Thông báo về việc tổ chức đào tạo trực tuyến với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 18 tại Hà Nội

1. Các lớp đại học chính quy Khóa 18 tại Hà Nội sẽ học trực tuyến qua mạng từ ngày 06/4/2020;

2. Sinh viên có trách nhiệm nghiên cứu hướng dẫn học trực tuyến tại trang điện tử của Học viện Hành chính Quốc gia (Xem hướng dẫn dành cho sinh viên), thường xuyên cập nhật thông tin và chuẩn bị các điều kiện học tập cần thiết để học trực tuyến. Mọi thông tin đăng tải tại https://www1.napa.vn/blog/category/tin-tuc/dao-tao-truc-tuyen

3. Sinh viên học tập theo lịch học của Học viện Hành chính Quốc gia…

Tải về lịch học

Tra cứu tài khoản học trực tuyến

thong bao hoc

Comments are closed.