Thông tin luận án Tiến sĩ “Giải quyết khiếu nại tố cáo – phương thức bảo đảm pháp chế và kỷ luật trong Quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay” của NCS Vũ Duy Duẩn

Tóm tắt luận án Tiếng Việt

Tóm tắt luận án Tiếng Anh

Trang TT mới tiếng Việt

Trang TT mới tiếng Anh

Comments are closed.