Thông tin về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia năm 2024

IMG_9641 IMG_9642 IMG_9643 IMG_9644 IMG_9645 IMG_9638 IMG_9639 IMG_9640

Comments are closed.