Thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ

Liên Bộ Thông tin và Truyền thông – Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.
Ảnh minh họa

Theo dự thảo, chủ thể tên miền phải thay đổi thông tin tên miền khi nội dung trang tin điện tử sử dụng tên miền “.vn” có chứa các thông tin lợi dụng uy tín, danh tiếng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bản quyền tác giả, tác phẩm của người khác đã được bảo hộ theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Chủ thể tên miền buộc phải trả lại tên miền “.vn” khi chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý đưa ra các bằng chứng chứng minh chủ thể tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp, bao gồm đầy đủ 3 yếu tố sau: 1- Tên miền “.vn” trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại, hoặc chỉ dẫn địa lý mà chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, hoặc chỉ dẫn địa lý là người có quyền hoặc lợi ích hợp pháp; 2- Chủ thể tên miền “.vn” không có quyền và lợi ích hợp pháp đối với nhãn hiệu, tên thương mại chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ; 3- Nội dung trang thông tin điện tử đi kèm theo tên miền “.vn” có chứa các thông tin lợi dụng uy tín, danh tiếng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng hoặc vật chất đối với chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý; hoặc chứa các thông tin bôi nhọ, nói xấu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tương ứng của chủ sở hữu nhãn hiệu.

Dự thảo nêu rõ, chủ thể tên miền có các hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thay đổi thông tin tên miền “.vn” (điều chỉnh hoặc xóa bỏ nội dung thông tin vi phạm trên trang thông tin điện tử sử dụng tên miền “.vn”) hoặc bị buộc phải trả lại tên miền “.vn” mà không chấp hành thực hiện sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt hành chính có hiệu lực thi hành, tên miền sẽ bị buộc phải thu hồi.

Chủ thể tên miền có các hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên trang thông tin điện tử đi kèm theo tên miền “.vn”, đã bị Thanh tra Thông tin và Truyền thông tạm ngừng hoạt động của tên miền nhưng vẫn tái phạm cũng sẽ bị buộc phải thu hồi tên miền.

Trình tự, thủ tục thu hồi tên miền “.vn”

Theo dự thảo, đối với các trường hợp vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp buộc phải thu hồi tên miền“.vn”, sau khi nhận được văn bản đề nghị thu hồi tên miền “.vn” của Thanh tra Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông gửi văn bản yêu cầu Trung tâm Internet Việt Nam thực hiện các thủ tục thu hồi tên miền “.vn” trên hệ thống máy chủ tên miền quốc gia.

Đối với các trường hợp vi phạm hành chính về quyền tác giả và quyền liên quan mà chủ thể  tên miền “.vn” vẫn tái phạm sau khi tên miền đã bị tạm ngừng, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định thu hồi tên miền “.vn”, gửi Trung tâm Internet Việt Nam thực hiện các thủ tục thu hồi tên miền trên hệ thống máy chủ tên miền quốc gia.

Trung tâm Internet Việt Nam và Nhà đăng ký quản lý tên miền phối hợp thực hiện tác nghiệp thu hồi tên miền “.vn” trên hệ thống máy chủ tên miền quốc gia.

Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Tuệ Văn

(Website Chính phủ)

Comments are closed.