Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học

(Chinhphu.vn) – Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Trong đó, Bộ đề xuất 11 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo dục đại học.
Ảnh minh họa

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, mục đích việc ban hành tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học để cơ sở giáo dục đại học sử dụng tiêu chuẩn tự đánh giá toàn bộ hoạt động liên quan đến chương trình đào tạo nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng đào tạo của từng chương trình cụ thể.

Đồng thời, các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục sử dụng tiêu chuẩn để đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đối với các chương trình đào tạo.

Các tổ chức và cá nhân khác có cơ sở để nhận định, đánh giá và tham gia phản biện xã hội đối với chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục đại học mà họ quan tâm.

11 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo được Bộ đưa ra gồm: 1- Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; 2- Bản mô tả chương trình đào tạo; 3- Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học; 4- Phương pháp tiếp cận trong dạy và học; 5- Đánh giá kết quả học tập của người học; 6- Chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học; 7- Chất lượng đội ngũ cán bộ hỗ trợ; 8- Chất lượng người học và hoạt động hỗ trợ người học; 9- Cơ sở vật chất và trang thiết bị; 10- Nâng cao chất lượng; 11- Kết quả đầu ra.

Dự thảo nêu rõ, việc đánh giá từng tiêu chí trong mỗi tiêu chuẩn sử dụng thang 7 mức. Trong đó: Mức 1: Hoàn toàn không đáp ứng yêu cầu của tiêu chí, phải có giải pháp khắc phục ngay lập tức; mức 2: Không đáp ứng yêu cầu của tiêu chí, cần có những giải pháp khắc phục; mức 3: Chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của tiêu chí, chỉ cần có giải pháp khắc phục nhỏ sẽ đáp ứng được yêu cầu; mức 4: Đáp ứng yêu cầu của tiêu chí; mức 5: Đáp ứng tốt hơn yêu cầu của tiêu chí; mức 6: Đáp ứng rất tốt yêu cầu của tiêu chí; mức 7: Đáp ứng xuất sắc yêu cầu của tiêu chí.

Các tiêu chí được đánh giá mức 4 đến mức 7 là đạt yêu cầu.

Theo dự thảo, cơ sở giáo dục đại học thực hiện chương trình đào tạo căn cứ vào tình hình cụ thể của mình để lập kế hoạch xây dựng chương trình đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho từng giai đoạn và có các biện pháp thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

Đối với từng chương trình đào tạo cụ thể, cơ sở giáo dục đại học có thể lựa chọn theo một hoặc một số phương án đánh giá sau: 1- Theo tiêu chuẩn của các tổ chức đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục của khu vực và quốc tế uy tín, có tên trong danh mục các tổ chức kiểm định chất lượng của quốc tế được Việt Nam công nhận do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố; 2- Theo tiêu chuẩn nêu trên; 3- Theo tiêu chuẩn khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành còn hiệu lực thi hành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

 

Tuệ Văn

(Website Chính phủ)

Comments are closed.