Triển khai tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

- Công văn số 5430/BNV-VP về việc triển khai tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Công văn số6059/BYT-AIDS về việc triển khai tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022

Kế hoạch tổ chức khai tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2022

 

 

Comments are closed.