Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và các học viên chụp ảnh lưu niệm

Khai giảng lớp Bồi dưỡng chuyên sâu nâng cao kỹ năng xử lý vi phạm hành chính nhằm phòng ngừa khiếu kiện và giải quyết khiếu kiện cho cán bộ, công chức năm 2018 tại tỉnh Quảng Ngãi...

Sáng ngày 28 tháng 11 năm 2018, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng chuyên sâu nâng cao kỹ năng xử l...