Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và các học viên chụp ảnh lưu niệm

Khai giảng lớp Bồi dưỡng chuyên sâu nâng cao kỹ năng xử lý vi phạm hành chính nhằm phòng ngừa khiếu kiện và giải quyết khiếu kiện cho cán bộ, công chức năm 2018 tại tỉnh Quảng Ngãi...

Sáng ngày 28 tháng 11 năm 2018, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng chuyên sâu nâng cao kỹ năng xử l...
Đoàn Chủ trì Tọa đàm khoa học

Tọa đàm khoa học “Mở rộng liên kết trong công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế”...

Thực hiện kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2018 đã được Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phê duyệt, cùng với các hoạt động chào mừng 36 năm ngày Truyền thống nhà giáo Việt Nam, sáng ng...