LỊCH BẢO VỆ CÁC CẤP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

Ngày Thời gian Họ và tên đệm Tên Khóa Địa điểm BẢO VỆ Đề cương Tiểu luận TQ Chuyên đề Cấp Cơ sở  29/01/2019 14h00 Hoàng Anh Tuấn NCS K13  Phòng họp D  x 25/01/2019 9h00 Nguyễn Đồng Minh NCS K9 Phòng ...

Phòng Quản lý đào tạo Tiến sĩ

PHÒNG 236 NHÀ A – HỌC VIỆN HÀNH CHÍNHĐIỆN THOẠI: 04.37730431   Lê Anh Xuân TRƯỞNG PHÒNGemail:leanhxuan_1970@yahoo.com Lê Như Phong P.TRƯỞNG PHÒNG email: lenhuphong77napa@yahoo.comphongln@napa.v...

Phòng Quản lý đào tạo Thạc sĩ

PHÒNG 233 NHÀ A – HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH ĐIỆN THOẠI: 04.38359351   Đỗ Thuận An TRƯỞNG PHÒNG email: andt@napa.vn   Hà Thị Thoa P. TRƯỞNG PHÒNG Hathoanapa@gmail.com Nguyễn Thị Ngân ngannt@napa.vn Ng...