Phòng Quản lý đào tạo Thạc sĩ

PHÒNG 233 NHÀ A – HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH

ĐIỆN THOẠI: 04.38359351

THS AN  
Đỗ Thuận An

TRƯỞNG PHÒNG

email: andt@napa.vn

 
ThS Thoa THS NGAN2 THS TRUONG
Hà Thị Thoa

P. TRƯỞNG PHÒNG

Hathoanapa@gmail.com

Nguyễn Thị Ngân

ngannt@napa.vn

Nguyễn Xuân Trường

truongnx@napa.vn

THS HA ThS Nguyet  
Lê Thị Thanh Hà

haltt@napa.vn

Tô Thị Nguyệt

nguyettt@napa.vn

 

Comments are closed.