HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Xuân Lâm

Đề tài: Hoàn thiện thể chế xử lý vi phạm hành chính trên biển của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 62 34 04 03.

Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Nguyễn Đăng Thành; 2. PGS.TS. Lê Thị Hương.

Thời gian: 8 giờ 30,  ngày 20 tháng 8 năm 2017;

Địa điểm: Phòng họp D, tầng 4 nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.