Mẫu văn bản

1. Giấy giới thiệu

 M_u Gi_y gi_i thi_u

2. Mẫu giấy xác nhận sau bảo vệ

Giay-xac-nhan

3. Bản giải trình bổ sung sửa chữa luận văn

Mau BB giai trinh bo sung, sua chua LV

4. Báo cáo tiến độ thực hiện luận văn

BÁO-CÁO-TIẾN-ĐỘ-THỰC-HIỆN-LUẬN-VĂN

5. đơn đề nghị gia hạn thực hiện luận văn

Mau de nghi gia han thoi gian thuc hien LV

6.Lý lịch khoa học

Lý lịch khoa học

7. Mẫu đơn đề nghị đổi tên đề tài luận văn

Đơn xin thay đổi tên đề tài luận văn

8. Đơn xin bảo vệ luận văn, Mẫu nhận xét của người hướng dẫn

Đơn xin bảo vệ LV và Nhận xét của người hướng dẫn

10. Phiếu gửi luận văn

Phiếu-nộp-luận-văn

11. Mẫu hồ sơ bảo vệ luận văn

Mau-ho-so-bao-ve-luan-van

Comments are closed.