Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Trần Anh Tuấn

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Trần Anh Tuấn

Đề tài: Quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội

Chuyên ngành: Quản lý hành chính công; Mã số: 62 34 82 01

Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Đinh Văn Tiến        2. TS. Lê Hồng Yến

Thời gian: 09h 00, ngày 01 tháng 8 năm 2018

Địa điểm: Phòng họp D, Học viện Hành chính Quốc gia,

số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

 

 

 

Comments are closed.