Thông báo: LỊCH BẢO VỆ CÁC CẤP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

HỌ VÀ TÊN NCS, KHÓA BẢO VỆ THỜI GIAN  ĐỊA ĐIỂM  Trần Thị Hồng Hạnh, K16  -Chuyên đề tiến sĩ  -14h00 ngày 06/12/2021  Trực tuyến 3A, nhà G  Phan Thị Tuyết Minh, K16  -Chuyên đề tiến sĩ  -14h00 ngày 29...