Mẫu văn bản

1. Giấy giới thiệu

2. Mẫu giấy xác nhận sau bảo vệ

3. Bản giải trình bổ sung sửa chữa luận văn

4. Báo cáo tiến độ thực hiện luận văn

5. đơn đề nghị gia hạn thực hiện luận văn

6.Lý lịch khoa học

7. Mẫu đơn đề nghị đổi tên đề tài luận văn

8. Đơn xin bảo vệ luận văn

9. Mẫu nhận xét của người hướng dẫn

10. Phiếu gửi luận văn

Các mẫu văn bản đào tạo trình độ thạc sĩ có tại đường dẫn: https://drive.google.com/drive/folders/14tT3buFaMME3Lr18h3q9m4wo1-whzxML?usp=sharing

Comments are closed.