Phòng Quản lý đào tạo Tiến sĩ

PHÒNG 236 NHÀ A – HỌC VIỆN HÀNH CHÍNHĐIỆN THOẠI: 04.37730431

 TS XUAN
Lê Anh Xuân TRƯỞNG PHÒNGemail:leanhxuan_1970@yahoo.com
TS PHONG
Lê Như Phong P.TRƯỞNG PHÒNG email: lenhuphong77napa@yahoo.comphongln@napa.vn

 

Comments are closed.