Phòng Quản lý đào tạo Tiến sĩ

PHÒNG 236 NHÀ A – HỌC VIỆN HÀNH CHÍNHĐIỆN THOẠI: 04.37730431 BÙI KIM CHI, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Lê Như Phong P.TRƯỞNG PHÒNG email: lenhuphong77napa@yahoo.comphongln@napa.vn  ...

Phòng Quản lý đào tạo Thạc sĩ

PHÒNG 233 NHÀ A – HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH ĐIỆN THOẠI: 04.38359351   Đỗ Thuận An TRƯỞNG PHÒNG email: andt@napa.vn   Hà Thị Thoa P. TRƯỞNG PHÒNG Hathoanapa@gmail.com Nguyễn Thị Ngân ngannt@napa.vn Ng...

TRANG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2015

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ NĂM 2015   Tải Thông báo Tuyển sinh tiến sĩ năm 2015 : Theo chỉ tiêu thông thường Theo chỉ tiêu Đề án 911 Danh mục các chuyên ngành thạc s...