THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2018

https://drive.google.com/file/d/1l7WEoTI0R2R5RFbbhkrik92LVNcwcCDh/view?usp=sharing

lƯU Ý: Copy đường dẫn trên và mở trong 1 cửa sổ mới để xem chi tiết

– Danh mục ngành đúng, phù hợp, gần và ngành khác dự thi cao học tại: https://drive.google.com/drive/folders/1URHAu2kiQue_Syxcw4RqaBHwHbYzXfFs?usp=sharing

Comments are closed.