Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Lê Đức Cảnh

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Lê Đức Cảnh;

Đề tài: Quản lý nhà nước đối với các trường giáo dưỡng ở Việt Nam hiện nay.

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 62 34 04 03.

Thời gian: 15 giờ 00, thứ 6, ngày 16 tháng 12 năm 2016;

Địa điểm: Phòng họp D, tầng 4, nhà A, Học viện Hành chính Quốc gia, 77 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Kính mời các Quý vị quan tâm đến dự!

.

Comments are closed.