Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Lê Thị Trâm Oanh

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN

Nghiên cứu sinh: Lê Thị Trâm Oanh
Đề tài: Tuyển dụng công chức theo vị trí việc làm choc ơ quan hành chính nhà
nước ở Việt Nam
Chuyên ngành: Quản lý hành chính công; Mã số: 62 34 82 01
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Võ Kim Sơn
2. PGS.TS. Đặng Khắc Ánh
Thời gian: 08h 30, ngày 06 tháng 02 năm 2018
Địa điểm: Phòng họp D, Học viện Hành chính Quốc gia,
số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Kính mời Quý vị quan tâm đến dự !
Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.