Thông báo về việc Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Học viện của nghiên cứu sinh Trần Thị Bích Ngọc

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP HỌC VIỆN

 

Nghiên cứu sinh: Trần Thị Bích Ngọc

      Đề tài: Tiêu chí đánh giá chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ

Chuyên ngành: Quản lý công; Mã số: 9340403

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân

  1. PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến

Thời gian: 14h 30, ngày 04 tháng 9 năm 2018

Địa điểm: Phòng họp D, Học viện Hành chính Quốc gia,

số 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Kính mời Quý vị quan tâm đến dự !

Đề nghị NCS cùng chuyên ngành đến dự để học tập kinh nghiệm.

Comments are closed.