Chi bộ Phân viện khu vực Tây Nguyên và Chi bộ sinh viên III tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2020

          Thực hiện Kế hoạch số 139-KH/ĐUHV của Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia về việc hướng dẫn tổ chức đại hội chi bộ, sáng ngày 27/9/2017 Chi bộ Phân viện khu vực Tây Nguyên tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 với sự có mặt của 13/13 đảng viên được triệu tập.

          Đại hội được nghe báo cáo chính trị kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020; báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017. Báo cáo khẳng định: Phân viện khu vực Tây Nguyên là một tập thể đoàn kết, thống nhất luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; toàn thể đảng viên Chi bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm cao. Nhiệm kỳ 2015-2017, cùng với sự lãnh đạo của Chi bộ, tập thể Phân viện đã nỗ lực, phấn đấu đạt được nhiều thành tích trên các mặt công tác, góp phần vào thành công chung của Học viện Hành chính Quốc gia.

          Đại hội được nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Đăng Quế, Đảng ủy viên thay mặt cho Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia. Qua đó, Đảng ủy Học viện ghi nhận những kết quả mà tập thể Phân viện khu vực Tây Nguyên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, bên cạnh đó đồng chí cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ nói riêng, Phân viện nói chung trong nhiệm kỳ tới, trong đó cần tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy, nhân sự đặc biệt là các chức danh lãnh đạo và đội ngũ giảng viên cơ hữu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời gian tới.

          Với tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc, Đại hội đã tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo, đồng thời giới thiệu nhân sự và bầu cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2010 đủ đức, đủ tài để lãnh đạo Phân viện vượt qua những khó khăn, thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

     Đại hội thống nhất bầu Cấp ủy Chi bộ gồm 03 đồng chí:

  1. Đ/c Nguyễn Đăng Quế, giữ chức vụ Bí thư Chi bộ;
  2. Đ/c Phan Xuân Quý, giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ;
  3. Đ/c Nguyễn Huy Tiềm, giữ chức vụ Chi ủy viên.

          Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết, 100% đảng viên quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020 đã được thông qua Đại hội.

          Chiều cùng ngày, Chi bộ Sinh viên 3 cũng tiến hành đại hội với sự có mặt của 7/7 đảng viên. Sau thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội thống nhất bầu cấp ủy Chi bộ gồm 02 đồng chí:

  1. Đ/c Trần Văn Đởn, giữ chức vụ Bí thư Chi bộ;
  2. Đ/c Y Minh Êban, giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.

         Một số hình ảnh tại Đại hội:

Toàn cảnh Đại hội chi bộ Phân viện khu vực Tây Nguyên

Toàn cảnh Đại hội chi bộ Phân viện khu vực Tây Nguyên

Đoàn chủ tịch Đại hội chi bộ Phân viện khu vực Tây Nguyên điều hành Đại hội

Đoàn chủ tịch Đại hội chi bộ Phân viện khu vực Tây Nguyên điều hành Đại hội

Đồng chí Phan Xuân Quý đọc

Đồng chí Phan Xuân Quý thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội

Đồng chí Lê Văn Từ

Đồng chí Lê Văn Từ thông qua báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020

Đồng chí Nguyễn Anh Phương

Đồng chí Nguyễn Anh Phương thông qua kiểm điểm hoạt động cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2017

Đồng chí Nguyễn Đăng Quế

Đồng chí Nguyễn Đăng Quế, Đảng ủy viên, đại diện Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại đại hội

Đại diện Công đoàn bộ phận Phân viện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại diện Công đoàn bộ phận Phân viện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại diện Đoàn thanh niên Phân viện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại diện Đoàn thanh niên Phân viện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Phạm Ngọc Dũng phát biểu góp ý văn kiện Đại hội

Đồng chí Phạm Ngọc Dũng phát biểu góp ý văn kiện Đại hội

Đồng chí Nguyễn Huy Tiềm phát biểu góp ý văn kiện Đại hội

Đồng chí Nguyễn Huy Tiềm phát biểu góp ý văn kiện Đại hội

Đồng chí Đặng Thị Phương Thảo phát biểu góp ý văn kiện Đại hội

Đồng chí Đặng Thị Phương Thảo phát biểu góp ý văn kiện Đại hội

Đồng chí Đặng Thị Phương Thảo thông qua Nghị Quyết Đại hội

Đồng chí Đặng Thị Phương Thảo thông qua Nghị Quyết Đại hội

Ban chấp hành Chi bộ Phân viện ra mắt Đại hội

Cấp ủy Chi bộ Phân viện nhiệm kỳ 2017-2020 ra mắt Đại hội

Đại hội chụp hình lưu niệm

Đại hội chụp hình lưu niệm

Toàn cảnh Đại hội chi bộ Sinh viên III

Toàn cảnh Đại hội chi bộ Sinh viên III

 

Đồng chí Trần Văn Đởn

Đồng chí Trần Văn Đởn thông qua các báo cáo đại hội

Đồng chí

Đồng chí Y Yauth Byã báo cáo tham luận tại đại hội

Đồng chí Nguyễn Đăng Quế

Đồng chí Nguyễn Đăng Quế, Đảng ủy viên, thay mặt Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu chỉ đạo đại hội

Đại hội Chi bộ sinh viên III chụp hình lưu niệm

Đại hội Chi bộ sinh viên III chụp hình lưu niệm

Comments are closed.