Lớp tập huấn về công tác Phòng cháy – Chữa cháy cho Học viện Hành chính Quốc gia


Sáng ngày 15/7/2014 tại phòng 101 nhà D Học viện Hành chính Quốc Gia, thực hiện kế hoạch công tác của Văn phòng Học viện Hành chính Quốc gia, được sự giúp đỡ của Cảnh sát Phòng cháy – Chữa cháy Công an Thành phố Hà Nội;  phòng Cảnh sát Phòng cháy – Chữa cháy số 2 đã tổ chức Lớp Tập huấn về công tác Phòng cháy – Chữa cháy cho Học viện. Tham gia lớp tập huấn gồm các thành viên Đội Phòng cháy – Chữa cháy của Học viện, đông đảo các đồng chí cán bộ, chuyên viên, nhân viên công tác tại các khoa, ban và Văn phòng. Cũng trong buổi sáng hôm nay lớp học  đã diễn tập thực hành sử dụng bình chữa cháy và xe ô tô chữa cháy tại tầng 9 nhà G.  Buổi tập huấn đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

ảnh copy

Vũ Văn Thành

Comments are closed.