Tạp chí Quản lý nhà nước tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín trong lĩnh vực học thuật

(napa.vn) – Ngày 06/7/2022, Hội đồng Giáo sư Nhà nước ban hành Quyết định số 42/QĐ-HĐGSNN về việc phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022. Trong đó, Tạp chí Quản lý nhà nước đã được Hội đồng Giáo sư Nhà nước quyết định nâng điểm khoa học lên 0.75 điểm tại 03 Hội đồng ngành, liên ngành kể từ năm 2022, công nhận 0.50 điểm tại 02 Hội đồng ngành, liên ngành và 0.25 điểm tại 01 Hội đồng ngành đối với bản in tiếng Anh.

Quyet dinh so 42 phe duyet DMTCKH nam 2022_0001

Quyết định số 42/QĐ-HĐGSNN ngày 06/7/2022 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước

Tạp chí Quản lý nhà nước được thành lập theo Quyết định số 08/HCQG ngày 03/3/1993 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia và hoạt động theo Giấy phép xuất bản số 183/BC-GPXB ngày 20/01/1993.

Triet hoc

Cả 03 ấn phẩm tạp chí in bản tiếng Việt, tạp chí in bản tiếng Anh và tạp chí điện tử của Tạp chí Quản lý nhà nước đều được tính 0.75 điểm tại Hội đồng liên ngành Triết học – Chính trị học

Tạp chí Quản lý nhà nước là cơ quan nghiên cứu và ngôn luận của Học viện Hành chính Quốc gia, có chức năng thông tin, tuyên truyền và phổ biến chủ trương, đường lỗi của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định của Luật Báo chí và của Học viện; là diễn đàn khoa học đăng tải các nghiên cứu, trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước, phổ biến kiến thức và công nghệ hành chính cùng nhiều lĩnh vực khác. Tạp chí có đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên có trình độ cao (hơn 90% có trình độ sau đại học) và đội ngũ cộng tác viên là các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý giàu kinh nghiệm.

Luat

Tạp chí Quản lý nhà nước được nâng điểm lên 0.75 tại Hội đồng ngành Luật học

Hiện nay, Tạp chí có 03 ấn phẩm là bản in (tiếng Việt, mã số ISSN 2354-0761 và tiếng Anh, mã số ISSN 2815-6021) và điện tử www.quanlynhanuoc.vn, mã số ISSN 2815-5831 với bề dày thương hiệu gần 30 năm phát triển, là tạp chí khoa học trong Danh mục các tạp chí được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước xét tính điểm khoa học ở 05 Hội đồng ngành, liên ngành: Luật học (0.75 điểm kể từ năm 2022); Triết học – Chính trị học (0.75 điểm kể từ năm 2022); Kinh tế (0.75 điểm kể từ năm 2022 bản in tiếng Việt, bản điện tử và 0.25 điểm bản in tiếng Anh); Sử học – Khảo cổ học – Dân tộc học (0.50 điểm) và Khoa học An ninh (0.50 điểm).

Kinh té 2

Tạp chí Quản lý nhà nước được nâng điểm lên 0.75 bản in tiếng Việt, bản điện tử và 0.25 điểm bản in tiếng Anh tại Hội đồng ngành Kinh tế

Tạp chí Quản lý nhà nước thường xuyên đăng tải các bài phân tích, nghiên cứu chuyên sâu, công bố các công trình khoa học có chất lượng. Tạp chí cũng thu hút được đông đảo đội ngũ các nhà quản lý, chuyên gia, các nhà khoa học tham gia cộng tác viết bài, được độc giả đánh giá cao về chất lượng nội dung, hàm lượng khoa học.

Su hoc

Tạp chí Quản lý nhà nước được tính 0.50 điểm tại Hội đồng liên ngành Sử học – Khảo cổ học – Dân tộc học

Là tạp chí lĩnh vực quản lý nhà nước duy nhất của đất nước, Tạp chí Quản lý nhà nước đã phục vụ đắc lực công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; phục vụ công tác nghiên cứu khoa học của Học viện Hành chính Quốc gia. Tạp chí là tài liệu học tập, tham khảo hữu ích với nhiều thế hệ học viên của Học viện cũng như các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực khác nhau trong phạm vi cả nước và quốc tế; đồng thời, cũng là nơi để nhiều nhà nghiên cứu, nhà khoa học và học viên cao học, nghiên cứu sinh công bố các kết quả nghiên cứu làm điều kiện cho quá trình trưởng thành về khoa học của mình.

KH An ninh

Tạp chí Quản lý nhà nước được tính 0.50 điểm tại Hội đồng ngành Khoa học An ninh

Tạp chí còn đăng tải các kết quả nghiên cứu không chỉ phục vụ công tác giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng mà còn là các nghiên cứu lý luận, thực tiễn có giá trị tư vấn, tham mưu về chủ trương, chính sách cho Đảng, Nhà nước. Từ đó, đã góp phần đáng kể cho việc nâng tầm, vị thế của Học viện Hành chính Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt, trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo nguồn nhân lực và tham vấn cho Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước.

New folder

Các ấn phẩm hiện nay của Tạp chí Quản lý nhà nước

Trần Trung

Comments are closed.