Thư Chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 – 28/8/2022)

(napa.vn) – Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 – 28/8/2022), đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ gửi Thư Chúc mừng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ.

Cổng Thông tin điện tử Học viện Hành chính Quốc gia trân trọng giới thiệu toàn văn Thư Chúc mừng của Bộ trưởng.

17E66DCD-AD05-40B2-A80A-9986650766EC

Comments are closed.