Thông báo kết quả xét tuyển, điểm trúng tuyển kỳ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022

Thông báo điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022-page-001

Thông báo điểm trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022-page-002

1

15E78C9F-FF14-4D2E-B379-000BF778D536

372B6ACC-AB2A-4452-8F60-7FC86F8403A3

4

5

6

7

8

9

10

Comments are closed.