Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương Khóa 4 năm 2024

Sáng ngày 15 tháng 4 năm 2024, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp Khóa 4 năm 2024.

Tham dự Lễ khai giảng có TS. Trương Cộng Hòa – Phó Giám đốc Phụ trách điều hành Phân hiệu, TS. Nguyễn Thị Phương – Phó Giám đốc Phân hiệu, TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng, ThS. Vũ Mạnh Hùng – Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng, các lãnh đạo đơn vị trực thuộc Phân hiệu cùng 47 học viên là cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị tham gia Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp Khóa 4 năm 2024 tại Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh.

Sau nghi thức chào cờ, TS. Nguyễn Thế Tài – Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng công bố các quyết định liên quan đến việc mở lớp và các điều kiện học tập của Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp Khóa 4 năm 2024 đồng thời đề nghị các học viên sẽ tham gia học tập tích cực để đạt được kết quả cao trong Khóa học.

ax

TS. Nguyễn Thế Tài công bố quyết định mở lớp

Phát biểu tại lễ khai giảng, TS. Nguyễn Thị Phương – Phó Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh khẳng định vai trò quan trọng của việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong đó có Chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp. Thông qua việc tham gia học tập theo Chương trình này giúp học viên được bổ sung và nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước, quản trị quốc gia, đồng thời phát triển cho nhà lãnh đạo, quản lý các cấp những kỹ năng hữu ích để thực hiện có hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Chương trình của Lớp bồi dưỡng cũng góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Để Khóa học hoàn thành được mục tiêu nói trên, TS. Nguyễn Thị Phương đề nghị các học viên nghiêm túc chấp hành quy chế, tập trung cao trong học tập, chủ động nghiên cứu, tích cực trao đổi, thảo luận để làm rõ các vấn đề theo nội dung chương trình và các vấn đề thực tiễn quản lý gắn với nhiệm vụ công tác, các học viên cần có kế hoạch sắp xếp, phân bổ thời gian hợp lý để tham gia và đảm bảo hoàn thành tốt Khóa học.

bx

TS. Nguyễn Thị Phương phát biểu tại lễ khai giảng

Học viên Lâm Thanh Khoa đại diện cho 47 học viên Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp Khóa 4 năm 2024 cảm ơn Lãnh đạo Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã giúp đỡ và tạo điều kiện để các học viên được tham gia khóa bồi dưỡng, được trang bị và cập nhật những kiến thức, kỹ năng có giá trị khoa học góp phần nâng cao năng lực công tác sau khi hoàn thành Khóa học.

cx                                                      

    Học viên Lâm Thanh Khoa thay mặt lớp phát biểu                                                          

Một số hình ảnh tại Lễ Khai giảng:

 dx 

Chuyên viên Hồ Sỹ Hoàng tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và chương trình khai giảng

 ex

Quang cảnh Lễ khai giảng

  Tin bài: Phòng Tổ chức – Hành chính Phân hiệu Học viện HCQG tại TP.HCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.