Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương khóa 2/2024

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024, sáng ngày 02/4/2024, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ Khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương Khóa 2/2024.

Tham dự Lễ khai giảng có TS. Trương Cộng Hòa – Phó Giám đốc Phụ trách điều hành Phân viện, ThS. Vũ Mạnh Hùng – Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Phân viện; chuyên viên quản lý lớp cùng với 89 học viên là cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị khu vực phía Nam.

 1x

CVC. Lê Thanh Loan giới thiệu đại biểu và Chương trình khai giảng

Tại buổi lễ, ThS. Vũ Mạnh Hùng – Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý bồi dưỡng công bố quyết định số 1824/QĐ-HCQG ngày 29/3/2024 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia về việc Tổ chức lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 2/2024 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, đồng thời đề nghị các học viên tham gia học tập tích cực để đạt được kết quả cao trong Khóa học.

Phát biểu tại lễ khai giảng, TS. Trương Cộng Hòa, Phó Giám đốc Phụ trách điều hành Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh khẳng định vai trò quan trọng của việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong đó có Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương. Thông qua việc tham gia học tập theo Chương trình này giúp học viên được bổ sung và nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước, quản trị quốc gia, đồng thời phát triển cho nhà lãnh đạo, quản lý các cấp những kỹ năng hữu ích để thực hiện có hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Khóa bồi dưỡng kéo dài trong 2 tuần. Học viên sẽ nghiên cứu, học tập 10 chuyên đề trong đó có 02 chuyên đề kiến thức chung, 06 chuyên đề kỹ năng và 02 chuyên đề báo cáo; sau đó đi thực tế, làm bài kiểm tra cuối khóa.

Để khóa học hoàn thành được mục tiêu, đề nghị các học viên nghiêm túc chấp hành quy chế, tập trung cao trong suốt khóa hoc, chủ động nghiên cứu, tích cực trao đổi, thảo luận để làm rõ các vấn đề theo nội dung chương trình và các vấn đề thực tiễn quản lý gắn với nhiệm vụ công tác, các học viên cần có kế hoạch sắp xếp, phân bổ thời gian hợp lý để tham gia và đảm bảo hoàn thành tốt Khóa học.

2x

TS. Trương Cộng Hòa – Phó Giám đốc Phụ trách điều hành Phân viện phát biểu tại Lễ Khai giảng

Học viên Tăng Quang Anh – Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Cần Thơ thay mặt cho 89 học viên Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 2/2024 cảm ơn Lãnh đạo Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để các học viên được tham gia khóa bồi dưỡng, được trang bị và cập nhật những kiến thức, cam kết các học viên tham gia khóa học sẽ tuân thủ kỷ luật, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế, chủ động tích cực học tập, khắc phục mọi khó khăn để lớp học đạt kết quả tốt, đúc kết kinh nghiệm và vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công việc một cách hiệu quả.

 3x

 Học viên Tăng Quang Anh phát biểu tại Lễ khai giảng

Một số hình ảnh tại Lễ Khai giảng:

4x

Quang cảnh Lễ khai giảng

 Tin bài: Phi Như, Phòng TC-HC – Phân viện Học viện HCQG tại TP.HCM

Comments are closed.