Ban Chấp hành Công đoàn Học viện họp thường kỳ

Sáng ngày 27/02/2018 tại Phòng Truyền thống Học viện, Ban Chấp hành Công Học viện đã tiến hành họp thường kỳ dưới sự chủ trì của TS. Chu Xuân Khánh – Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc Trung tâm Tin học – Thư viện. Tham dự cuộc họp có các Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Học viện, Đồng chí cán bộ chuyên trách Công đoàn.

Cuộc họp nhằm đánh giá những thành công đã đạt được và những điểm cần lưu ý trong thời gian qua của Công đoàn Học viện, đồng thời đề ra phương hướng thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Học viện, TS. Chu Xuân Khánh đã trình bày khái quát một số kết quả công tác Công đoàn đã đạt được trong thời gian qua.

Các đại biểu tham dự cuộc họp Ban Chấp hành Công đoàn Học viện

Các đại biểu tham dự cuộc họp Ban Chấp hành Công đoàn Học viện

Tại cuộc họp Ban Chấp hành đã thảo luận, cho ý kiến về công tác phát triển Đảng đối với 02 Đồng chí Công đoàn viên; triển khai nhiệm vụ mà Công đoàn Bộ Nội vụ giao trong việc chuẩn bị Đại hội Đại biểu Công đoàn Bộ Nội vụ lần thứ II: chuẩn bị chương trình văn nghệ biểu diễn tại Đại hội, chuẩn bị tham luận trình bày tại Đại hội, phân bổ cơ cấu, tỷ lệ đại biểu tham dự Đại hội; chuẩn bị các nội dung, công việc của Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Học viện năm 2018; thảo luận về phương án tổ chức, sắp xếp lại các Tổ Công đoàn trực thuộc theo Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia; thảo luận về phương án nhân sự Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ tới; thảo luận về việc kiện toàn nhân sự Ban Nữ công Học viện; thống nhất phương án và phân công nhiệm vụ cụ thể trong việc tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3…Các Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành tham gia cuộc họp đã trao đổi sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt chương trình hoạt động của Công đoàn Học viện trong thời gian tới.

Cuộc họp kết thúc trong buổi sáng cùng ngày./.

Trần Toàn Trung

Comments are closed.